Instrukcja panelu klienta

Panel znajduje się pod adresem: https://panelsf.seofabryka.pl

1. LOGOWANIE

Loginem do panelu jest adres e-mail, na który otrzymują Państwo faktury. W celu uzyskania hasła, prosimy użyć funkcji „Odzyskaj hasło”.

2. DANE I ZMIANA HASŁA

W zakładce „Twoje konto” mamy możliwość sprawdzenia danych kontaktowych, a także możemy zmienić hasło do panelu.

3. FAKTURY

Przechodząc do zakładki „Umowy i faktury”, a następnie „Faktury”, mamy możliwość przejrzenia/pobrania wszystkich faktur.

4. MONITOROWNIE POZYCJI

Przechodząc do zakładki „Umowy i faktury” -> „Umowy”, a następnie „Historia pozycji”, mamy możliwość monitorowania strony na poszczególne słowa kluczowe w danym dniu.

Jeśli chcemy sprawdzić pozycje danej frazy, należy wybrać „Pokaż pozycje”.

Ukaże nam się lista zawierająca pozycję strony na daną frazę w konkretnym dniu.

 

Powyższa instrukcja dostępna również w formacie PDF